Dutch Horti Platform

Wereldwijd is er een groeiende behoefte aan voldoende en veilig voedsel. Tegelijkertijd hebben we te maken met klimaatverandering, waterschaarste, afval, eindigheid van fossiele brandstoffen en verstedelijking. De uitdaging is om te produceren met zorg voor mens en planeet. Dit vereist kennis en innovatie.

De Nederlanders staan bekend als specialisten in de glastuinbouw.

Het Dutch Hortiplatform is de toegangspoort tot vraag en aanbod van kennis over duurzame en efficiënte teeltmethoden.

Het is een platform voor en door mensen die hun productie willen verbeteren en een bijdrage willen leveren aan de wereldwijde voedseluitdaging

 

Maak een account aan.

Meld je aan

Wij staan voor de uitdaging om voldoende veilig voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd voedselverspilling te minimaliseren. Dit vereist een duurzame productiemethode in een effectieve teeltomgeving die rekening houdt met de gezondheid van mens en planeet.

In Nederland wordt voedsel van hoge kwaliteit geproduceerd met innovatieve technologie en intelligentie, dit heeft de Nederlandse tuinbouw naar een leidende positie gebracht

 

Sharing = Caring

Meesterschap en ervaring kunnen niet worden gekopieerd, maar wij geloven in SHARING = CARING

Masters of Horti Culture

Hortimasters (zowel Dutch Hortimasters als World Hortimasters) zijn toonaangevende bedrijven uit de hele wereld in de internationale glastuinbouwsector. Bedrijven met kennis, technologieën en producten die bijdragen aan duurzame voedselproductie in een hightech omgeving.

Ook enthousiast geworden?