Vivent - Phytlsigns

Plantensignaleringsnetwerken aanboren om landbouw duurzamer te maken!

Vivent- PhytlSigns is een baanbrekend technologisch systeem van Vivent dat vroegtijdig waarschuwt voor een breed scala aan stressfactoren in gewassen, lang voordat er zichtbare symptomen zijn, waardoor telers hun opbrengst kunnen verhogen en kunnen kiezen voor gewasbescherming die beter is voor het milieu.

Download partnerkaart

Terug naar partner overzicht

Website Vivent - PhytlSigns

Kijk hier