Word partner

Wilt u onze missie steunen? U kunt tegen een financiële bijdrage partner worden van Tomatoworld.

Bij het partnerschap levert de partner een financiële bijdrage van ten minste € 7.500,00 excl. 21% BTW en committeert zich aan het samen ondernemen door:

 • Het ter beschikking stellen van kennis, expertise, menskracht, producten en extra financiële middelen voor het realiseren van activiteiten die niet uit de standaard exploitatie kunnen worden gefinancierd.
 • Deel te nemen in werkgroepjes t.b.v. projectmatige activiteiten
 • Beschikbaar stellen van adressenbestanden van relaties voor een mailing bijvoorbeeld ten behoeve van het werven van deelnemers aan workshops.
 •  De betreffende mailing wordt door uw bedrijf verzonden zodat de adressenbestanden niet fysiek aan Tomatoworld worden verstrekt.)

 

 

Ik wil een gesprek over het partnerschap

Wat krijgt een partner van Tomatoworld?

Grote vergaderruimte U opstelling
 • Inbreng in de invulling van het jaarprogramma van Tomatoworld
 • Betrokkenheid in werkgroepen
 • Facilitatie en/of hulp door Tomatoworld bij de organisatie van bedrijfsactiviteiten gehouden in Tomatoworld
 • Periodieke nieuwsbrief per e-mail
 • Bedrijfslogo en bedrijfsbeschrijving op de website en een link naar de eigen website
 • Bedrijfslogo op kasgevel buiten bij de entree Tomatoworld
 • 300 stuks partnerkaarten met bedrijfsbeschrijving in display entree Tomatoworld
 • Jaarlijkse partnerbijeenkomst waarin de jaarplanning wordt bekendgemaakt en het voorgaande jaar wordt geëvalueerd.
 • Acht (8) vrije rondleidingen** (max. 20 personen per gids). Extra rondleidingen worden in rekening gebracht voor een bedrag van €75,00 exclusief 6% BTW.
 • Drie (3) vrije dagdelen** gebruik van de faciliteiten van Tomatoworld (conferentieruimte met , presentatiefaciliteiten, licht, geluid, bar) voor relatiebeheer of andere bedrijfsactiviteiten. Een en ander is inclusief koffie/thee en water en exclusief overige kosten voor catering; Bij meer dan 25 personen worden de geldende meerkosten in rekening gebracht.)
 • Een korting van 20% op de geldende arrangementsprijzen bij overschrijding van het aantal vrije dagdelen.
 • Jaarlijks 25 doosjes Worldmix gratis.
 • Mogelijkheid om opgenomen te worden in de database van bedrijven voor combinatiebezoeken
 • Toegang tot trendonderzoek, markt- en andere beschikbare en door Tomatoworld verzamelde informatie
 • 20% Korting** op deelname aan lezingen/workshops en expertmeetings
 • Gratis lidmaatschap van het Dutch Horti Platform

** Voor iedere € 1.000,00 boven de minimale bijdrage van € 5.000,00 ontvangt Partner 2 extra rondleidingen en 1 extra dagdeel, alsmede een extra korting van 5% (tot een maximum van 30%) op deelname aan lezingen/workshops en expertmeetings.

 

Meer informatie over het de partnerpakketten van Tomatoworld vindt u hier.