Bereikbaarheid Tomatoworld inzake weg werkzaamheden

Trias Westland start begin september met de aanleg van een warmteleiding in de Zwethlaan. 

Werkzaamheden Zwethlaan en planning
De warmteleiding leggen we aan door middel van een aantal boringen en open ontgravingen. De aanleg gebeurt in twee fases:

Faseringsplanning
Fase 1: 3 september -9 november Aanleg warmteleiding Zwethlaan
ter hoogte van de rotonde bij de Veilingroute (N222) tot net voor de kruising met de Broekpolderlaan. 
Fase 2: 12 november -1 maart 2019 ter hoogte van de kruising met de Broekpolderlaan tot net voor de kruising met de Middel Broekweg (N466).
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak, op werkdagen tussen 6.00 en 20.00 uur.
Verkeersmaatregelen doorgaand verkeer
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de Zwethlaan in twee fases afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer:

Planning verkeersmaatregelen
Fase 1: 3 september -9 november Afsluiting Zwethlaan voor doorgaand verkeer ter hoogte van de rotonde bij de Veilingroute (N222) tot net voor de kruising met de Broekpolderlaan. 
Fase 2: 12 november -1 maart 2019 ter hoogte van de kruising met de Broekpolderlaan tot net voor de kruising met de Middel Broekweg (N466). 
Voor doorgaand verkeer worden omleidingen (zie bijlagen) ingesteld via de Broekpolderlaan, de Veilingroute en de Middel Broekweg. De omleidingen worden vooraf met borden aangeduid.

Ook enthousiast geworden?