Data Driven Autonomous Growing (DDAG)

Met de juiste partners reeds aan boord is besloten om als project de kas van Tomatoworld te ontwikkelen tot Fieldlab/ Learning & Demonstration Center voor DATA DRIVEN AUTONOMOUS GROWING (DDAG) in combinatie met de methode GROWING BY PLANT EMPOWERMENT (GPE).

Met dit nieuwe concept laten wij duizenden internationale tuinbouwrelaties zien en ervaren hoe zij DDAG thuis kunnen toepassen. Tevens is de kas van Tomatoworld een trainingsfaciliteit, die
gebruikt kan worden door de partners voor opleiding en om telers en investeerders te laten ervaren hoe het concept kan worden toegepast in de thuissituatie. De rol van Tomatoworld is het verbinden, het faciliteren en organiseren.

Dit plan is een logische stap in de visie en missie van Tomatoworld

Data Driven Autonomous Growing

Op dit moment is vooral veel theoretische kennis voorhanden en wordt DDAG door Hoogendoorn en Let’s grow voor het eerst in praktijk gebracht op afgesloten locaties. De grote waarde van een fieldlab in de demonstratiekas van Tomatoworld is dat kennis van de partners van Tomatoworld en andere bedrijven die willen aansluiten wordt samengebracht op één locatie die publiek toegankelijk is. Dit maakt het mogelijk om er een Learning & Demonstration Center van te maken. Dit levert voor alle partijen een win-win situatie op. Veel locaties op praktijk niveau kunnen niet gebruikt worden om te leren omdat de impact op de teelt te groot is (commercieel bij telers in de praktijk of onderzoeksmatig bij onderzoekskassen werkt dat negatief). Voor de individuele bedrijven is het lastig om dit te organiseren omdat die als bedrijf maar een deel van een totaal teeltconcept leveren (technisch, veredeling, gewasbescherming etc). Tegelijkertijd staan we voor een enorme uitdaging op het gebied van kennisoverdracht en training van studenten, telers, adviseurs en onderzoekers om de leercurve te versnellen. Dat willen we ook via Tomatoworld met de deelnemende partners versterken.

Project loopt tot en met december 2023