Projecten

Ontdek hoe onze projecten de toekomst vormgeven en de mogelijkheden van kassen als voedselproductiecentra transformeren. Van geautomatiseerde teeltsystemen tot geavanceerde klimaatbeheersing, onze inspanningen zijn gericht op het veranderen van de normen in de wereld van moderne tuinbouw. Wij zetten ons in om de tuinbouwsector te transformeren en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Bij Tomatoworld nodigen we u uit om onze projecten te verkennen en te zien hoe we blijven streven naar vooruitgang, waarbij we een positieve impact hebben op de manier waarop we voedsel produceren en consumeren.

Luisteren naar planten in de kas

De technologische vooruitgang heeft het arbeidstekort in de glastuinbouw nog niet opgelost. 5G kan innovatie voor duurzame voedselvoorziening versnellen en efficiëntere teelt stimuleren. De Delftse startup Plense Technologies gebruikt sensoren die ultrageluid registreren om de teeltkwaliteit te verbeteren.

Luisteren naar planten in de kas

Het project “Do IoT voor de glastuinbouw”

Tomatoworld is een samenwerking aangegaan voor het project “Do IoT voor de glastuinbouw”. Het project “Do IoT voor de glastuinbouw” versnelt digitale innovaties in Zuid-Holland voor een duurzame en efficiënte voedselproductie. Het gebruik van 5G, sensoren en robots staat centraal bij de experimenten.

Het project “Do IoT voor de glastuinbouw”

Project RAAK voor meten van gewasgroei

De lectoraten Smart Sensor Systems en Fotonica van De Haagse Hogeschool gaan de komende 4 jaar onderzoek doen naar de inzet van sensoren, data en data-analyse in de glastuinbouw. Samen met Hogeschool Inholland, Lentiz MBO en meerdere technisch toeleveranciers, veredelaars en telers in de regio Westland willen de lectoraten een grote stap zetten naar grootschalige toepassing van sensortechnologie voor het volgen van gewasgroei. 

RAAK meten van gewasgroei

Grenswaarden Waterkwaliteit

Bij waterrecirculatie ontstaat een complexe mix van stoffen die we beter willen begrijpen. We willen de effecten van deze stoffen en microbiële processen in het watersysteem nauwkeuriger onderzoeken. Dit project ontwikkelt een model om sensorgegevens van waterkwaliteit, klimaat en plantgezondheid te interpreteren. Het doel is om sturingsopties te creëren voor gezonde gewasteelt, en het verkennen van AI-mogelijkheden voor het beheren van watersystemen en gewassen in de glastuinbouw.

Grenswaarden Waterkwaliteit

Data Driven Autonomous Growing

Wereldwijd steken zowel bedrijven als overheden aanzienlijke middelen in de ontwikkeling van nieuwe kassen, de optimalisatie van bestaande faciliteiten en de vergroting van teeltkennis. Deze investeringen zijn bedoeld om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardig voedsel, die voortkomt uit de toenemende wereldbevolking. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan expertise op het gebied van efficiënte en optimale teeltmethoden.

Het wordt echter steeds uitdagender om wereldwijd te voldoen aan de vraag naar bekwame telers. Als reactie hierop evolueert de sector richting autonome teelt met behulp van gegevens. De partners van Tomatoworld maken gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen om telers te voorzien van de nodige begeleiding.

Data Driven Autonomous Growing