Het project “Do IoT voor de glastuinbouw”

Slimme robots in de kas

Tomatoworld is een samenwerking aangegaan voor het project “Do IoT voor de glastuinbouw”. Het project “Do IoT voor de glastuinbouw” versnelt digitale innovaties in Zuid-Holland voor een duurzame en efficiënte voedselproductie. Het gebruik van 5G, sensoren en robots staat centraal bij de experimenten.

Waar richt dit onderzoek zich op?

Duur: Juni 2023 – juni 2025

Partners binnen dit project:  TU Delft, Do IoT Fieldlab, Robohouse, TNOMCS, Tomatoworld

Dit onderzoek richt zich op het helpen van bedrijven om automatisering en digitalisering in de kassen te versnellen. MKB-bedrijven krijgen de kans om in een praktijkomgeving hun digitale innovatie te testen. Experts op het vlak van draadloze communicatie brengen hun kennis in en adviseren over het goed werkend krijgen – en houden – van de systemen met behulp van 5G.

Meet- en regelsystemen in de kas zijn nu al gemeengoed. Maar het is momenteel niet goed mogelijk om draadloze datacommunicatie in een kas te gebruiken. Door de combinatie van het type constructie (glas met metaal) en de planten zelf (die een obstakel voor de data-overdracht zijn) werken verbindingen zoals Bluetooth en wifi niet goed. Datacommunicatie via 4G is niet snel genoeg. Daarom kunnen tuinders maar op beperkte schaal sensoren en robots gebruiken.

Snel en betrouwbaar

5G biedt wèl mogelijkheden om draadloos, razendsnel grote hoeveelheden data op een veilige en betrouwbare manier uit te wisselen in een kas. Daarnaast stimuleert de overheid bedrijven om het werk in de kas lichter, makkelijker en duurzamer te maken. Do IoT Fieldlab gaat daarom samen met het TU Delft fieldlab Robohouse in eerste instantie een 5G installatie in een kleinschalige kas inrichten en testen. Na de eerste experimenten richt de volgende fase zich op het testen in een realistische omgeving: bij Tomatoworld, het informatie- en educatiecentrum in het Westland.

Het doel van dit project is het gezamenlijk ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor de duurzame productie van gewassen, met respect voor mens en milieu. Denk hierbij aan de inzet van drones die insecten in een kas signaleren en daarbij inzichtelijk maken of dit een gewenst of ongewenst insect is in deze kas. Of bijvoorbeeld het nauwkeurig meten hoeveel vocht er in een plant zit, zodat iedere plant de juiste hoeveelheid water krijgt. Daarnaast worden ondernemers ook uitgedaagd om voorstellen te doen voor robots die het werk voor mensen in de kassen aangenamer maken, bijvoorbeeld doordat ze minder hoeven te bukken of te tillen. Zo zijn er legio mogelijkheden voor het testen en ontwikkelen van systemen met robots, sensoren en artificiële intelligentie (AI).

Toonaangevende positie

5G zal een grote rol spelen in de toekomstige innovaties en het verder automatiseren van het teeltproces. Snelle innovaties zijn cruciaal om de toonaangevende positie van de Nederlandse glastuinbouw te behouden en uit te breiden. Daarnaast is het spaarzaam omgaan met grondstoffen en energie essentieel voor de toekomstige voedselvoorziening. De tuinbouwsector kent grote uitdagingen zoals gebrek aan arbeidskrachten, stijgende prijzen voor energie en grondstoffen, toenemende duurzaamheidseisen en grotere internationale concurrentie.

Daarom ondersteunen lokale en regionale partijen de ontwikkeling van 5G-toepassingen in de glastuinbouw. Do IoT voor de glastuinbouw wordt medegefinancierd door MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en provincie Zuid-Holland, en ondersteund door Gemeente Westland, Greenport West Holland, Innovation Quarter en TU Delft Agtech Institute.