Project RAAK voor meten van gewasgroei

De lectoraten Smart Sensor Systems en Fotonica van De Haagse Hogeschool gaan de komende 4 jaar onderzoek doen naar de inzet van sensoren, data en data-analyse in de glastuinbouw. Samen met Hogeschool Inholland, Lentiz MBO en meerdere technisch toeleveranciers, veredelaars en telers in de regio Westland willen de lectoraten een grote stap zetten naar grootschalige toepassing van sensortechnologie voor het volgen van gewasgroei. 

“De Nederlandse glastuinbouw heeft in vergelijking met producenten in andere landen al een lage footprint”, vertelt lector Smart Sensor Systems, John Bolte. “Toch kan die nog lager als telers meer gegevens beschikbaar hebben om bijvoorbeeld de groei van hun gewassen te optimaliseren en ziektes beter te bestrijden. Methodes die nu gebruikt worden om metingen te verrichten, verstoren de groei en beschadigen de gewassen. Met sensoren kunnen we contactloos meten, bijvoorbeeld met lichttechnologie zoals optica of fotonica.”

Betaalbare innovatie

Het project ‘Gewasgroei Goed Gemeten’ richt zich dus op het onderzoeken van alternatieve meettechnieken en het ontwikkelen van sensoren waarmee gemeten kan worden zonder de plant aan te raken. Daarnaast gaan de onderzoekers ook aan de slag met het verbeteren van gewasgroeimodellen. “Het doel is het testen van deze nieuwe aanpak, maar de uitdaging zit ‘m vooral in zorgen dat we het betaalbaar houden”, legt John uit. 

Pilot met tomatenplant

De tomaat is het pilotgewas in dit onderzoek. “De plant staat centraal. Nu heeft een teler data over zijn klimaat, hij of zij ziet zelf iets met de plant gebeuren en past daarop het klimaat aan. Dit project zorgt voor meer data over de plant zelf, zodat de telers de teelt directer kunnen aansturen, met betere opbrengst en lagere kosten tot gevolg. Hoewel we in dit project werken met tomaten, verwachten we dat de resultaten ook in andere teelten bruikbaar zijn.”

Partners uit werkveld

2Grow, 2Harvest, AVAG Greenhouse Technology Center, Axia Seeds, Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, GRN Consultancy, Hortitech, Komkommerkwekerij Reijm & Zn., LetsGrow.com, Stichting Tomatoworld en Vertify zijn de betrokken praktijkpartners in het project. “We zijn er trots op dat we alle disciplines vertegenwoordigd hebben die bij dit onderzoek belang hebben. Van zaadleverancier en teler tot sensorspecialist, data-analist, branchevereniging en nog veel meer. Met dit team moet het lukken om mooie resultaten neer te zetten,” besluit John.