Dutch Horti Platform

Voor en door mensen die hun productie willen verbeteren en een bijdrage willen leveren aan de wereldwijde voedseluitdaging.

Wereldwijd is er een groeiende behoefte aan voldoende en veilig voedsel. Tegelijkertijd hebben we te maken met klimaatverandering, waterschaarste, afval, eindigheid van fossiele brandstoffen en verstedelijking. 

De uitdaging is om te produceren met zorg voor mens en planeet.  Dit vereist kennis en innovatie. De Nederlanders staan bekend als specialisten in de glastuinbouw. 

Samen met de haar partners heeft Tomatoworld het Dutch Horti Platform opgezet. Het platform is de toegangspoort tot vraag en aanbod van kennis over duurzame en efficiënte teeltmethoden. Het heeft een community-functie en er is een schat aan GRATIS content te vinden. Sharing = Caring is ons motto. Dat betekent niet dat alle content gratis is. Er is ook content die alleen tegen betaling zichtbaar is of alleen toegankelijk voor bepaalde doelgroepen.

U kunt hier een account aanmaken.

Digitale rondleiding

Ondanks dat we u niet in Tomatoworld kunnen ontvangen, bieden wij u graag onze rondleiding aan. Onze gidsen Liesbeth en Harry nemen u on-line mee in de belevingswereld van de Nederlandse glastuinbouw. We bieden deze rondleiding tegen het zeer voordelige tarief van € 10,00 per persoon. Betaling en toegang kunt u regelen via reservering@tomatoworld.nl  Petra zal uw aanvraag afhandelen.

Het is ook mogelijk om direct via Paypal te betalen en een account aan te maken op het platform.

De rondleiding is Engelstalig. Binnenkort is de rondleiding ook beschikbaar in het Japans en Koreaans.