Eerste oogst hybride Belichtingsproef Tomaat

September dit jaar zijn er nieuwe tomaten geplant voor het project Hybride Belichting Tomaat
bij Delphy Improvement Centre. In dit project worden  grove trostomaten geteeld onder  een combinatie van LED en SONT belichting. Deze week zijn de eerste tomaten geoogst. Het hoofdras is Merlice van De Ruiter. Dat is geen toeval, want Merlice is een van de sterkste en meest productieve rassen onder lampen.

Doelstellingen
De projecten bij Delphy Improvement Centre verzamelen o.a. informatie over hoe rassen van De Ruiter reageren in toekomstbestendige teeltomstandigheden. De Ruiter en Delphy Improvement Centre werken al jaren, vanaf het begin in 2005, nauw samen. Als partners werden de afgelopen 13 jaar verschillende rassen beproefd, zoals Ever, Komeett, Timotion en DRC7028. Na SONT is er met een tussenstap naar hybride belichting  5 jaar met 100% LED belichting geteeld. Dit teeltsysteem is getoetst voor zowel de grove tros (Komeett en Merlice), als voor een ras uit het smaaksegment (Juanita). Naast het hoofdras worden er altijd een aantal proefvelden geplant met andere rassen/nieuwe nummers, om kennis over veredeling op te doen over rassen.

In het project Hybride Belichting streven de partners naar een maximale (winter)productie met Merlice. Zij stellen zich een totaal productie van 107 kg/m2 jaar ten doel. De afdeling is uitgerust met 235 µmol/m2/s belichting (90 µmol/m2/s SON-t + 90 µmol/m2/s TopLED + 55 µmol/m2/s interlight). Uitgangspunt voor de belichting is de benodigde aansluiting voor een 180 umol SonT installatie geweest, namelijk 106 W/m². Door 50% van de SonT lampen door led belichting te vervangen kan het lichtniveau maximaal met  40% worden verhoogd. Om te streven naar een maximale winterproductie is er gestart met een 3-koppige plant en 3.3 stengels/m2. Afgelopen week (week 46) zijn, conform planning, de eerste vruchten geoogst. 

Teeltverloop
De aanvang van de teelt, met een plantdatum in week 37, was goed . De eerste tros stond bij de start nog net niet in bloei. De 3 stengels op de plant toonden  mooi uniform. Vanaf een week na planten zijn de belichtingsuren langzaam opgebouwd en vanaf week 44 is de belichting 18 uur per dag ingezet. Elke donderdag wordt de proef bezocht door de participanten en een drietal telers  om de juiste richting te bepalen. 3 weken geleden was het nog de vraag of de eerste vruchten wel het gewenste vruchtgewicht zouden realiseren, maar het gemiddeld vruchtgewicht van de eerste trossen is op het moment van oogsten 160 gram. Omdat er direct van de volledige 3.3 stengels geoogst kan worden, wordt er in deze eerste weken van de teelt direct een verschil gemaakt. De 3.3 stengels/m2 moeten gedurende de winterperiode ruim 2 kg/m2/week gaan produceren om aan de beoogde productie te komen. De komende week is beoogd de stengeldichtheid te gaan verhogen naar 4 stengels/m2, wat met het belichtingsniveau van in totaal 235 µmol/m2/s moet zorgen voor een maximale winterproductie met goede kwaliteit.

Het project is een samenwerking tussen Signify (voorheen Philips Lighting), De Ruiter (Bayer), Saint-Gobain Cultilène, Gremon systems en Delphy. Gedurende de teelt organiseren de partners meerdere open dagen voor telers, om de ontwikkeling van het gewas te tonen en het teeltsysteem verder toe te lichten. Tevens kan hierbij een bezoek worden gebracht aan het De Ruiter Experience Center, waar de belichte teelt op 18 oktober 2018 is geplant.