Leerlingen doen inspiratie op bij Tomatoworld

Om inspiratie op te doen voor hun profielwerkstuk, zijn 300 havo- en vwo-leerlingen van ISW Hoogeland deze week op bezoek bij Tomatoworld. ISW Onderneemt organiseert deze inspiratiemiddagen. De leerlingen moeten volgend jaar hun profielwerkstuk inleveren. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om het in samenspraak met een Westlands bedrijf of instelling te schrijven.

Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier van de havo- en vwo-leerlingen en laat zien welke kennis, inzichten en vaardigheden zij hebben opgedaan binnen het gekozen profiel. In het kader van verbinden van het onderwijs aan het bedrijfsleven geeft ISW de leerlingen vanaf dit jaar de mogelijkheid om het profielwerkstuk in samenwerking met een Westlands bedrijf te realiseren. Zo worden leerlingen verder op weg geholpen met hun toekomstige carrière. Ook voor de bedrijven is het fungeren als opdrachtgever interessant; de uitkomsten van het profielwerkstuk zijn goed bruikbaar. Daarnaast komen de bedrijven – in hun rol van opdrachtgever - in contact met mogelijk toekomstige hbo en universitair geschoolde medewerkers. Ondernemend Westland biedt tenslotte volop carrièrekansen voor de doelgroep van de toekomst.

Programma
Bij wijze van aftrap voor hun profielwerkstuk, starten de leerlingen met een rondleiding door Tomatoworld. Vervolgens krijgen zij een Masterclass aangeboden waarin WUR-studenten aan de leerlingen uitleggen op welke wijze zij een onderzoeksvraag voor het profielwerkstuk moeten formuleren. Aansluitend worden ze middels praktijkcasussen geënthousiasmeerd om het profielwerkstuk voor een Westlands bedrijf te voltooien. 

Verbinding
ISW onderneemt organiseert deze inspiratiemiddagen in samenwerking met Tomatoworld. Beiden hebben als doelstelling de verbinding tussen onderwijs en het Westlandse bedrijfsleven te verstevigen. Externe opdrachten in de vorm van een profielwerkstuk bij Westlandse organisaties sluit hierbij perfect aan.