-PERSBERICHT- Tomatoworld en Wold Horti Center bundelen krachten

Naaldwijk, 14 december 2018

Tomatoworld en World Horti Center gaan hun krachten bundelen met het doel de tuinbouwsector nationaal en internationaal nog beter op de kaart te zetten. De samenwerking wordt operationeel ingezet door gezamenlijk bezoekers te ontvangen, evenementen en opleidingstrajecten te organiseren. Daarvoor tekenden beide partijen gisteren een intentieovereenkomst.

 

Ook het samenbrengen van tuinbouwpartners zien zij als gezamenlijke activiteit. Een integratie van beide organisaties is het uiteindelijke doel. De wereld van de glastuinbouw is internationaler dan ooit en Nederland heeft hierin een leidende positie. Continue en versnelde innovatie en samenwerking is van groot belang om deze koploperspositie van Nederland in de wereld te behouden.

Tomatoworld en World Horti Center spelen hierin een belangrijke rol door oplossingen uit te dragen die hun partners en participanten bieden voor welzijn en welbevinden van mensen. Samen met deze partners bieden zij oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals voedselvoorziening, welbevinden en duurzaamheid.

Tomatoworld
Tomatoworld is een informatie- en educatiecentrum dat de grote waarde van de Nederlandse glastuinbouw zichtbaar maakt. Een inspirerende locatie voor een rondleiding, vergadering, diner of event. Een belevingswereld waar kennis wordt gedeeld over innovaties en technologieën die bijdragen aan de oplossingen van het wereldvoedselvraagstuk. En waar na een bezoek ín de kas met 80 rassen tomaten ook geproefd mag worden. Meer informatie over Tomatoworld kunt u vinden op de website: https://www.tomatoworld.nl/nl

World Horti Center
World Horti Center is hét mondiale kennis- en innovatiecentrum van de glastuinbouw en ontvangt jaarlijks ruim 40.000 vakbezoekers vanuit de hele wereld. World Horti Center levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en welbevinden van mensen, door oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, voedselvoorziening, voedselveiligheid en duurzaamheid. World Horti Center heeft ruim 100 participanten op de expositievloer Food, Flowers, Techniek en Toelevering. Meer informatie over World Horti Center kunt u vinden op de website: https://www.worldhorticenter.nl

Noot voor de redactie
Bijlagen:

  • Foto’s bijschrift: Mark Zwinkels, Erwin Cardol van World Horti Center en Miranda van den Ende van Tomatoworld ondertekenen met broederbloed (tomatensoep) de intentieovereenkomst.

Meer informatie kun u opvragen bij Diana Duijvestijn (World Horti Center) T. 06 – 245 76 735 en Miranda van den Ende (Tomatoworld), T. 06 – 114 79 560 of info@tomatoworld.nl