Berg Hortimotive

Voor elke teelt en voor elk glastuinbouwbedrijf ontwikkelt Berg Hortimotive technieken en systemen die processen vereenvoudigen, medewerkers veiliger en plezieriger laten werken en de bedrijfsvoering overzichtelijker maken. Vertaald naar een hoger rendement voor ondernemers.

Elke teler heeft een eigen visie op zijn bedrijfsvoering. Daarmee stelt elke teler ook andere eisen aan de interne logistiek. Dit is dan ook het uitgangspunt voor de manier van werken van Berg Hortimotive: klant- en bedrijfsspecifiek opereren.
Maatwerk is daardoor verzekerd, aansluitend bij de teelttechniek en de bedrijfsvoering van elke ondernemer.

Al in een vroeg stadium kan het rendement van logistieke systemen worden geoptimaliseerd. Ervaren als we zijn, kunnen we bij de start van een project essentiële knowhow inbrengen. En betrokken als we zijn, zorgen we ervoor dat systemen doen wat ze moeten doen: dag in dag uit werken, zonder problemen.

Download Partnerkaart

Terug naar partner overzicht

Logo Berg Hortimove

Website Berg Hortimotive

Kijk hier