Dutch Sino Business Promotions

Dutch Sino Business Promotions is uw Strategische Partner om de Ambities van Nederlandse en Chinese Organisaties tot Business te brengen. 


Wij leveren diensten als strategisch advies, marktontwikkeling, het organiseren van (netwerk)evenementen, het faciliteren van samenwerkingen, internationale communicatie, training en platform management.

< Terug naar partner overzicht

In 2017, DSBP opened its China office in Shanghai. DSBP has been dedicated to facilitating and bridging both Dutch and Chinese companies, organizations and governmental bodies to achieve their business development goals as well as international network expansion.
The international project team has various expertise and skills across the focusing sectors to deliver best services to our clients. Since 2013, DSBP has been serving as the China Desk of Province of Zuid Holland, providing strategic advisory, mission organization and cooperation services. DSBP hopes to strengthen Sino-Dutch relations in the above mentioned sectors and continue to deliver tangible results to our clients.

In 2017 opende DSBP haar China-kantoor in Shanghai. DSBP heeft zich toegelegd op het faciliteren en verbinden van Nederlandse en Chinese bedrijven, organisaties en overheidsinstanties om hun bedrijfsontwikkelingsdoelstellingen en internationale netwerkuitbreiding te realiseren.


Het internationale projectteam beschikt over verschillende expertise en vaardigheden in de focussectoren om de beste diensten aan hun klanten te leveren.

Sinds 2013 fungeert DSBP als de China Desk van de provincie Zuid-Holland en levert het strategische advies, missie-organisatie en samenwerkingsdiensten. DSBP hoopt de Chinees-Nederlandse relaties in de bovengenoemde sectoren te versterken en tastbare resultaten te blijven leveren aan onze klanten.

 

Website Dutch Sino Business Promotions

Look here