Greenco

Jaarrond garant voor de lekkerste snoeptomaatjes!

Greenco is een toonaangevende producent en verpakker van snackgroenten die onder verschillende merknamen, waaronder Tommies, worden verkocht. De missie van Greenco is mensen te voorzien van de lekkerste snoeptomaatjes. Kwaliteit en smaak zijn daarbij de belangrijkste begrippen.

Greenco heeft teeltlocaties in het Westlandse Honselersdijk en het Brabantse Someren. Ook in Spanje wordt er volgens de hoge kwaliteitsnormen van Greenco geteeld. Met deze locaties staat Greenco garant voor de jaarrond productie van de snoeptomaatjes. Voor de distributie en verpakking beschikt de onderneming over een apart bedrijf in Honselersdijk. Uitgekiende productiecapaciteit waarmee Greenco ieder moment maatwerk
kunnen leveren.

Download Partnerkaart (1,3 MB)

Partnervlog Greenco

Meer informatie over Greenco kunt u vinden op : www.greenco.nl/

< Terug naar partner overzicht

Visitekaartje Greenco

Duurzame productie

Natuurlijk telen
Greenco teelt zo veel mogelijk op een wijze die de groei, bemesting en bescherming benadert zoals die in de natuur plaatsvindt. Blijvend verduurzamen is daarom voor ons logisch. Onze gewasbeschermingsmiddelen zijn vrijwel uitsluitend natuurlijk: door het inzetten van natuurlijke vijanden bestrijden we insecten en micro-organismen die onze oogst kunnen beschadigen. In de kassen gebruiken we een natuurlijk substraat, in de vorm van kokos en plantenresten. Onderwerpen als verantwoorde omgang met water, energie en afval liggen in zekere zin voor de hand. Ze zijn daarom ook goed geregeld. Voor de aanvullende inkoop van snackgroenten in zowel binnen- als buitenland staan kwaliteit, continuïteit en samenwerking op de lange termijn voorop. MVO gaat hiermee hand in hand. Wij zetten ons in voor stapsgewijze verduurzaming van deze teelt.

Belangrijkste punten:

 • Verduurzamen van de binnenlandse teelt door:
  • Verlaging energie- en gasgebruik en verminderen CO2-uitstoot.
  • Inzet van WarmteKrachtKoppeling (WKK) en gebruik aardwarmte in onze kas in Wieringermeer.
  • Gebruik van energiezuinige verlichting.
  • Stabiel laag waterverbruik door recirculatie.
  • Zo laag mogelijk middelengebruik.
  • Recycling van de kokos.
 • Voorkomen van verspilling: tomaatjes die in verband met afwijkend formaat niet verkocht kunnen worden, worden gebruikt in onder andere soepen.
 • Herkenbaar duurzaam product: wij gaan voor gecertificeerd duurzaam middels Milieukeur certificering (verwachting gerealiseerd: medio 2018).
 • Global G.A.P. (Good Agricultural Practices) gecertificeerd.
 • Samen met onze partnertelers in binnen- en buitenland gaan we op zoek naar kansen voor verduurzaming

Duurzaam verpakken
Onze handige en aantrekkelijke verpakkingen bepalen, naast kwaliteit en smaak, mede de keuze van  consumenten voor onze mini-groenten. We besteden daarom veel aandacht aan de verduurzaming van onze verpakkingen.

De uitgangspunten hierbij zijn:

 • Het product wordt goed beschermd zodat er geen verliezen zijn;
 • We gebruiken zo min mogelijk verpakkingsmateriaal;
 • Waar mogelijk maken we gebruik van gerecycled materiaal of
  hernieuwbare grondstoffen;
 • De verpakkingen zijn recyclebaar door gebruik van mono-materialen.

Wilt u contact met deze partner?

Naar Greenco