Rabobank

De Rabobank is in 1898 opgericht vanuit de filosofie dat de coöperatieve opzet van samenwerkende boeren het beste was voor allemaal. Landbouw en voeding waren en zijn het hart van onze strategie en zullen dat altijd blijven. We zijn niet alleen een bank die de landbouw en de agribusiness financiert, maar juist ook een bank die verbindingen en samenwerking binnen de waardeketens voor landbouwproducten en voedingsmiddelen stimuleert en mede mogelijk maakt. Samenwerken is onze geschiedenis, en onze visie. Meer dan ooit hebben we vandaag de dag samenwerking nodig om de wereldwijde voedseluitdaging aan te gaan. Om onze bijdrage aan het duurzamer voeden van de wereld concreet te maken, bieden wij toegang tot financiering, kennis en netwerken.

Toegang tot financiering
We zijn ervan overtuigd dat de waardeketens in landbouw en voedsel cruciaal zijn voor het veiligstellen van de voedselvoorziening in de toekomst. Al tientallen jaren zijn we er voor onze klanten in deze waardeketens. En dat zullen we blijven doen, met toegang tot financiering en financiële diensten om hun bedrijven te verbeteren en ontwikkelen. Zo kunnen ze op een duurzame wijze hun rol pakken in het aangaan van de voedseluitdaging.

Toegang tot kennis
De afgelopen 115 jaar hebben we een wereld aan kennis opgebouwd in en over de voedselketen. Deze kennis breiden we steeds uit door onze contacten met onze klanten en belangenorganisaties, onze eigen gespecialiseerde onderzoeksafdelingen op het gebied van landbouw en voeding, onze gespecialiseerde bankiers en onze partnerships met kennisinstellingen wereldwijd. Kennis delen we met onze klanten en andere belanghebbenden, om hun ondernemingen en de waardeketens voor landbouwproducten en voedsel verder te ontwikkelen.

Toegang tot netwerken
Als coöperatie zijn we overtuigd van de kracht van het samenwerken, van de kracht van netwerken. We brengen partners in de waardeketens bij elkaar en we stellen onze netwerken ter beschikking waar en wanneer dat nodig is om ontwikkelingen te versnellen.

Download Partkaart

< Terug naar partner overzicht

Banking For Food Strategy

Movie

Website Rabobank

Kijk hier