Why, How, What

De WHY van Tomatoworld

Wij geloven dat de Nederlandse glastuinbouwsector met haar kennis, technologieën en duurzame teeltwijze een onmiskenbare bijdrage kan leveren aan het oplossen van het mondiale voedselvraagstuk en dat het belangrijk is om dit verhaal tot uitdrukking te brengen.

Tomatoworld laat bezoekers de Nederlandse glastuinbouwsector beleven zodat zij zich bewust worden van de waarde van deze sector en van de rol die zij zelf kunnen spelen met betrekking tot de wereldvoedseluitdagingen.

HOW vullen we de WHY in:

 • Wij vernieuwen continue en zorgen dat we up-to-date informatie beschikbaar hebben. Dit doen wij samen met onze partners, gerenommeerde bedrijven uit de sector.
 • Wij stellen de informatiebehoefte van de bezoeker centraal. Hiervoor hebben wij een deskundig team van gidsen beschikbaar.
 • Wij stellen ons open voor jong en oud, nationaal en internationaal en delen onze kennis zodat zij dit kunnen vermenigvuldigen.
 • Wij delen met passie onze trots informatie over de sector. Hiermee willen we onze bezoekers raken zodat ze een ambassadeur worden en ons verhaal gaan delen.
 • Wij verbinden bedrijven en organisaties uit de sector onderling en met onze bezoekers zodat nieuwe inzichten, oplossingen en innovaties kunnen ontstaan voor de wereldvoedselvoorziening.

 

WHAT doen en hebben we:

 • We vertellen in ons experiencecenter een uniek conceptueel verhaal met een multidimensionale ervaring: zien, horen, proeven, voelen, ruiken, leren.
 • Wij hebben een kas met meer dan 80 verschillende tomatensoorten waarin de duurzame teeltwijze met eigen ogen kan worden gezien en geleerd
 • Wij bieden lesprogramma’s voor ieder onderwijsniveau
 • Wij leveren maatwerk
 • We zetten de expertise van onze partners in om nog beter in de klantbehoefte te kunnen voorzien.
 • We verhuren onze inspirerende ruimte aan bedrijven en organisaties die onze betekenis delen.
 • We werken samen met bedrijven en organisaties op thema’s als duurzaamheid, gezonde voeding, smaak, innovatie en teeltwijze,
 • We geven gastlessen op en voor scholen.
 • We hebben een actief social media beleid
 • We ontvangen een groeiend aantal bezoekers

Sector horticulture innovations!

Water, Energy, Robotics

We faciliteren een healthy food movement

Healthy Food Academy