Luisteren naar planten in de kas

De technologische vooruitgang heeft het arbeidstekort in de glastuinbouw nog niet opgelost. 5G kan innovatie voor duurzame voedselvoorziening versnellen en efficiëntere teelt stimuleren. De Delftse startup Plense Technologies gebruikt sensoren die ultrageluid registreren om de teeltkwaliteit te verbeteren.

Website Project

Waar richt dit onderzoek zich op?

Duur:Maart – Augustus 2024

Partners: TU Delft (Do IoT Fieldlab, RoboHouse), Plense Technologies, TNO, MCS, Tomatoworld.

Plense automatiseert controles door ultrageluid te gebruiken om de behoeften van planten te meten. De sensoren verzamelen data die de teler kan gebruiken om de gezondheid van de gewassen te monitoren en bij te sturen.

Plense luistert naar de vochtstroom in planten met microfoons en sensoren die ultrageluidsgolven door de stam sturen. Algoritmes vertalen deze veranderingen in trillingen naar bruikbare data voor telers.

5G maakt draadloze communicatie mogelijk tussen sensoren en computers, wat voordelen biedt voor data-overdracht in kassen. Plense voert tests uit op twee locaties: eerst bij TU Delft's RoboHouse en vervolgens bij Tomatoworld om 5G in een volledig operationele kas te testen.