Bereikbaarheid Tomatoworld inzake weg werkzaamheden

Trias Westland start 26 november a.s. met de tweede fase van de aanleg van een warmteleiding op de Zwethlaan. Het betreft de aanleg ter hoogte van de kruising met de Broekpolderlaan tot net voor de kruising met de Middel Broekweg (N466). Periode 26 november -21 december 2018 Bereikbaarheid gemotoriseerd bestemmingsverkeer vanaf de Middel Broekweg (N466).

Fase 2 of the roadworks near Tomatoworld start November 26th. Period 26 November - 21 December 2018 accessibility of motorised local traffic from Middel Broekweg (N466).

 

Planning fase 2: 26 november -medio april 2019

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)
Aanleg warmteleiding Zwethlaan ter hoogte van de kruising met de Broekpolderlaan tot net voor de kruising met de Middel Broekweg (N466).
De warmteleiding leggen we aan door middel van een aantal boringen en open ontgravingen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak, op werkdagen tussen 6.00 en 20.00 uur.
Verkeersmaatregelen gemotoriseerd doorgaand verkeer Zwethlaan
Planning verkeersmaatregelen fase 2: 26 november -medio april 2019. Afsluiting Zwethlaan voor doorgaand verkeer ter hoogte van de kruising met de Broekpolderlaan tot net voor de kruising met de Middel Broekweg (N466).  

Voor doorgaand verkeer worden omleidingen ingesteld via de Broekpolderlaan, de Veilingroute en de Middel Broekweg. De omleidingen worden met borden aangeduid.
Verkeersmaatregelen gemotoriseerd bestemmingsverkeer Zwethlaan
Bewoners en bedrijven, gevestigd op de Zwethlaan, kunnen hun pand met de auto/vrachtwagen
bereiken tijdens de werkzaamheden. Verkeersregelaars gaan het bestemmingsverkeer begeleiden. Woningen langs het tracé zijn te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten.
In onderstaand overzicht kunt u zien vanaf welke weg u uw woning/bedrijf kunt bereiken:

Periode 26 november -21 december 2018
Bereikbaarheid gemotoriseerd bestemmingsverkeer vanaf de Middel Broekweg (N466).
7 januari -22 februari 2019
vanaf de kruising Zwethlaan-Broekpolderlaan en de Middel Broekweg (N466).
25 februari -14 april 2019
Vanaf de kruising Zwethlaan -Broekpolderlaan


Verkeersmaatregelen fietsverkeer Zwethlaan
Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaand fietsverkeer omgeleid. Fietsers met bestemming Zwethlaan dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

Meer informatie
Als u meer informatie wenst, dan bent u van harte welkom
op maandag 12 november tussen 17.00- 20.00 uur
In de keet van A. Hak op het werkterrein tegenover huisnummer 36.
Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. Medewerkers van A. Hak en Trias Westland zijn aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.
Mocht u daar geen gebruik van kunnen maken, dan kunt u als volgt contact opnemen met het projectteam: e-mail: warmtenet@triaswestland.nl tel: 085 -10 51 981

kunt ook even binnenlopen bij de keet van A. Hak aan de Zwethlaan tegenover huisnummer 36. Dat kan van maandag t/m donderdag tussen 13.30 -14.00 uur. Medewerkers zijn dan aanwezig om u te woord te staan.

Voor actuele informatie over werkzaamheden en planningen kunt u tevens de website bereikbaarwestland.nl raadplegen.
We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip.
We vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
Arie Visser
Projectmanager warmtenet Trias Westland

Construction of Zwethlaan heat pipeline at the junction with Broekpolderlaan until just before the junction with Middel Broekweg (N466).
We lay the heat pipe by means of a number of bores and open excavations.
The work will be carried out by contractor A. Hak, on working days between 6.00 and 20.00 hours.
Traffic measures for motorised through traffic Zwethlaan
Planning traffic measures phase 2: 26 November - mid April 2019. Closure of Zwethlaan for through traffic at the junction with Broekpolderlaan until just before the junction with Middel Broekweg (N466).  

For through traffic, detours will be set via Broekpolderlaan, Veilingroute and Middel Broekweg. The diversions are indicated by signs.
Motorised local traffic traffic measures Zwethlaan
Residents and companies, located on the Zwethlaan, can use their premises by car/truck.
during the work. Traffic controllers will supervise local traffic. Residential properties along the route are accessible to the emergency services at all times.
In the overview below you can see from which road you can reach your house/company:

Period 26 November - 21 December 2018
Accessibility of motorised local traffic from Middel Broekweg (N466).
7 January -22 February 2019
from the junction Zwethlaan-Broekpolderlaan and Middel Broekweg (N466).
25 February -14 April 2019
From the junction Zwethlaan -Broekpolderlaan