Delphy: Voortzetting kennisontwikkeling LED belichting in tomaat

Op woensdag 12 september is afdeling 2 bij Delphy Improvement Centre wederom geplant om de kennisontwikkeling van LED belichting in tomaten verder uit te diepen. Het project dat al jaren loopt op initiatief van meerdere private partijen wordt dit jaar wederom doorgezet. 5 jaar op rij zijn er proeven gedaan om de teelt van tomaten met 100% LED belichting te ontwikkelen. Bijzonder deze komende belichte teelt is dat de belichtingsconfiguratie een aandeel SON-t zal krijgen.

Voor de opzet van het project is er gedacht vanuit de mogelijkheden van de teler. De basis waar we vanuit gaan is een kasuitrusting met 180 µmol SON-t belichting, het geïnstalleerde vermogen is in dit geval ruim 100 Watt/m2.

Hoewel 100% LED belichting in o.a. Frankrijk, UK, Finland en Rusland al wel succesvol wordt toegepast zien we in Nederland  dat telers de stap naar 100% LED belichting groot vinden. Wel zien we dat er steeds meer wordt gekeken naar het aanvullen van de SON-t met LED belichting om zo meer micromolen  groeilicht aan het gewas te kunnen aanbieden. De efficiënte van de LED belichting is ondertussen toegenomen naar 3.2 µmol/Joule, dit is ruim 75% hoger dan SON-t met 1.8 µmol/Joule. De basis van dit project is om de licht hoeveelheid boven het gewas gelijk te houden (180 µmol/m2/s). De helft (90 µmol/m2/s) vullen we hier in met LED belichting en de andere helft met SON-t belichting. Het vervangen van de helft van SON-t voor LED belichting resulteert erin dat er in het geïnstalleerd vermogen nog ruimte is om de kas uit te rusten met extra tussenbelichting. De output van de interlight is hierbij 55 of 75 µmol/m2/s, dit resulteert in een totale lichtsom van tussen de  235 en 255 µmol/m2/s.

In dit project is er gekozen om voor een interlight output van 55 µmol/m2/s en een totale lichtoutput van 235 µmol/m2/s. De doelstelling is om te streven naar een maximale productie, waarbij de focus ligt op de winter. Het gekozen ras is Merlice geënt op de onderstam DRO141. Er wordt gestart met 3.3 stengels/m2 en een 3-koppige plant, vanuit het oogpunt om direct het maximale uit het teeltsysteem en de plant naar voren te halen. Een goede kwaliteit van het product is hierbij een voorwaarde.

Belangrijke focus dit project is om het verloop van teelt ook te delen met telers. Het project wordt daarom wekelijks begeleidt door een vaste groep telers. Het project is een samenwerking tussen Signify (voorheen Philips Lighting), De Ruiter, Saint-gobain Cultilene, Gremon systems en Delphy.