'Met vertical farming jaarrond en 24/7 telen'

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar vertical farming wordt genoemd als een belangrijke ontwikkeling in de groeiende vraag naar gezond voedsel. Productingenieur Pim de Jong van Codema vertelt over de voordelen en uitdagingen van deze vorm van indoor voedselteelt.

Vertical farming is het kweken van voedsel in gestapelde kweeklagen, in een volledig gecontroleerde omgeving. Licht, energie en water worden aangestuurd om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te kweken, zonder invloeden van buitenaf. Hierdoor kan op iedere mogelijke locatie indoor gekweekt worden, zoals bijvoorbeeld in een fabriekshal of in een kantoorpand.  

Pim de Jong is betrokken bij de ontwikkeling van vertical farming systemen bij Codema, waar hij door zijn fascinatie voor complexe systemen terecht kwam. “Hiervoor werkte ik in zonne-energie en energieopslag. Toen ik bij Codema kwam was ik verbaasd hoe geavanceerd de tuinbouw al was, het leek mij een mooie uitdaging om daar meer en betere systemen voor te bedenken. Ons Research & Development team houdt zich bezig met verschillende vragen. Mijn natuurlijke reflex gaat naar energie, dat vind ik heel interessant. En bij vertical farming zag ik daar een uitdaging in.”

De voordelen
In een vertical farm heeft de kweker volledige controle over de teeltruimte en het teeltproces. Hierdoor kan de kweker het hele jaar door een betrouwbare levering van verse producten garanderen. In de gesloten omgeving zijn er natuurlijk geen invloeden van buiten en worden ruimte, energie en grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt. Dit levert niet alleen een besparing van water en nutriënten op, maar ook een hogere voedselproductie met een lagere impact op het milieu. Vertical farming maakt lokale productie mogelijk, hierdoor is minder transport nodig en kan de uitstoot verder beperkt worden. Door deze combinatie van factoren worden vertical farms genoemd als een belangrijke manier om in de toekomst te voldoen aan de groeiende vraag naar veilig voedsel. 

“Vertical farming biedt oplossingen voor plekken waar het te warm, te koud of te druk is voor voedselproductie. En voor plekken waar de bodem niet geschikt is voor landbouw. Kijk bijvoorbeeld naar Los Angeles, Oslo of Mumbai. Grote steden met veel inwoners waar voedsel verbouwen lastig is. Met verticale landbouw is het mogelijk de keten van produceren naar consumeren veel kleiner te maken en de bevolking het hele jaar door te voorzien van vers, gezond voedsel", aldus De Jong. 

De belangrijkste uitdaging 
De doorstroom van producten is op dit moment de grootste uitdaging in vertical farms. De vertical farm zo organiseren dat planten op het juiste moment rijp zijn en uitgeleverd kunnen worden. “Met warmte en CO2 kunnen we de groeicyclus van planten beïnvloeden. Een kwekerij werkt daarom meestal met verschillende afdelingen en temperaturen voor verschillende fases in de productiefase. Ook in een vertical farm kunnen we op deze manier plannen dat de planten op het juiste moment rijp zijn. Belangrijke ontwikkelingen hierin zijn lampen waarbij we het lichtspectrum kunnen aanpassen en software waarmee we kunnen aansturen.”

Een voordeel van vertical farming is dat je het hele jaar door kunt produceren, zonder afhankelijk te zijn van de seizoenen, het weer en daglicht. Hierdoor gaat het productieproces 24 uur per dag door, een belangrijk element in het garanderen van de doorstroom. “Het voordeel van een compleet automatisch systeem is het continue doorwerken, met onze software kunnen we dit plannen en de doorstroming van rijpe producten verzekeren.” 

Modulair vertical farming systeem
“Vertical farming wordt ten onrechte gezien als een pioniersmarkt, terwijl er al verschillende bedrijven in actief zijn. Codema heeft met zijn kennis en ervaring in watermanagement, belichting, luchtcirculatie, klimaatbeheersing, teeltsystemen, logistiek, software en engineering alles in huis om toe passen in een vertical farm.” Met de verschillende expertises ontwikkelt Codema een compleet automatisch, modulair systeem om vertical farming schaalbaar te maken. Hiermee biedt Codema de kweker alle tools voor volledige controle over de voedselproductie. De innovaties van Codema in watermanagement, logistiek, klimaatbeheersing, belichting, teeltsystemen, software en engineering bieden voedselproducenten wereldwijd nieuwe antwoorden op bedrijfsmatige vragen.